Kategorie

Cement Portlandzki I 32,5

Jest Jest
 (7 t.)

Cement I 32,5 R

 

opis produktu:

 • stabilne parametry jakościowe,

 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach),

 • bardzo wysokie wytrzymałości normowe (po 28 dniach),

 • szybkie narastanie wytrzymałości wczesnej,

 • umiarkowane narastanie wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia betonu,

 • bardzo niska zawartość alkaliów,

 • wysoka odporność na korozję alkaliczną,

 • wysokie ciepło hydratacji,

 • jasna barwa

 

 

przeznaczenie:

 • beton zwykły towarowy klas C20/25 – C50/60 (B25 –B60),

 • beton wysokowartościowy BWW,

 • beton o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej,

 • zaprawy murarskie i tynkarskie specjalne,

 • elementy prefabrykowane drobnowymiarowe i wielkowymiarowe,

 • betony dojrzewające w warunkach normalnych,

 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach podwyższonej lub obniżonej temperatury,

 • wyroby zbrojone narażone na korozję,

 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,

 • betonowanie na dużych wysokościach,

 • galanteria betonowa wysokich klas,

 • galanteria i betony barwione

 

 

informacje dodatkowe:

opakowanie worek 25 kg

na palecie 56 worków

na palecie 1,4 tony