Kategorie

Murmix Klej do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki

Jest Jest
 (1 szt.)

Murmix klej do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki 25 kg (z włóknem)

 

Opis produktu:

Zaprawa klejowa MM-KSZ przeznaczona jest do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynku. Stanowi suchą mieszaninę spoiw hydraulicznych i organicznych związków wielocząsteczkowych, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.

 

Parametry podłoża: Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu.

Przygotowanie kleju: Konsystencję roboczą zaprawy uzyskuje się po zasypaniu worka (25 kg) do pojemnika zawierającego 4,7 -5,5 litra wody zarobowej, dokładnym wymieszaniu do uzyskania jednorodnej konsystencji, oraz ponownym zamieszaniu po upływie 5 minut. Zaprawa zachowuje właściwości robocze przez okres około 2 godzin.

Sposób użycia: Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową“. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej, o szerokości, co najmniej 3 cm przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6 -8 placków o średnicy 8-12 cm. W sumie należy nanieść taką ilość, aby pokrywała ona, co najmniej 40% powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60%). Bezpośrednio po nałożeniu warstwy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia, tak by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Klej można nakładać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do + 25°C.

Wydajność: Dokładne zużycie jednostkowe materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt i orienatcyjnie wynosi od 4 do 5 kg/m2.

Przechowywanie: Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchych pomieszczeniach.

 

Informacje dodatkowe:

opakowanie worki po 25 kg

na palecie 42 sztuki

na palecie 1050 kg